Vylepšujeme ověření věku! Návod najdete zde.
REGISTRUJ SE a odebírej newsleter a získej slevu až 20%

VENIX PRO - Hrozno a mango 18mg

Sladké hrozny s exotickým mangem

Skladem (>5 ks)
Značka: A Venix PRO 18mg
149 Kč / ks
Kategorie: Venix
Jednorázovka nikotinu: 11mg až 19mg
Jednorázovka příchuť: Ovocná
Rychlost odeslání
Rychlost odeslání
Vše skladem
Vše skladem
Vše originály s legislativní dokumentací
Vše originály s
legislativní dokumentací
Rodinná firma s mnohaletou zkušeností
Rodinná firma
s mnohaletou zkušeností

VENIX PRO - GRAPE MANGO-X

Grape Mango! Představte si sladkost šťavnatých hroznů prolínající se s exotickou sladkostí mangových plodů, vytvářející harmonii, která rozproudí váš vapingový zážitek jako žár tropického slunce.

VENIX PRO Grape mango  je mnohem víc než jen chuťový zážitek. Díky inovativnímu vylepšení a pokročilému systému mesh-coil se naše elektronická cigareta VENIX PRO stává dokonalým společníkem pro každého nadšence vapování. Mesh-coil technologie zajišťuje optimální rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, čímž se dosahuje vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry.

Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s hroznů a manga - GRAPE MANGO

Vylepšená jednorázová elektronická cigareta ještě s lepší chutí a odolnějším kvalitnějším zpracování. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Technologie: MESH-COIL
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
► Perfektní chuť ananasu a hroznů
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka 

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

varovani elf 10mg, lio nano, waka, venix, romio plus 15mg, jdi 15mg, venix zero

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: 4KK6-901Q-PTKQ-A5VH

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP)

Varování
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208

Standartní věty o nebezpečnosti
►H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
►P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:
► nikotin, 2-isopro- pyl-N,2,3-trimethyl butanamid, ethylmaltol, benzylalkohol, Složení: 1,2-propylenglykol, glycerol, 2-isopropyl-N,2, 3-trimethyl butanamid, nikotin, kyselina benzoová, ethylmaltol, triacetin, ethyl-butyrát, (Z)-hex-3-én-1-ol, benzylalkohol, (difenyl) ether, triethylcitrát, (Z)-hex-3-enyl- -acetát, limonene, butyl-acetát, isoamyl-acetát, hexyl hexanoat, trimethyl-8-methylénbicyclo- -4-undecén, methyl N-methylantranilat, diethyl-malonát, dekan-4-olid

 

Hmotnost 0.05 kg
Odpor 1.6±0.16Ω
Typ spirály Mesh coil
Objem liquidu 2 ml
Kapacita baterie 400mAh
Rozměry výrobku 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky 130 x 25 x 25mm
Hmotnost 34.5g
Obsah nikotinu v dávce 0,0501 mg
Obsah balení 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení 35,1 mg
EAN 6974572218771

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto